Wychowanie fizyczne

 

                                                 Start                            

Materiały dla  nauczycieli

Umiejętności

Sprawdziany wiadomości

System oceniania

Rajd po Roztoczu

Bieg uliczny 20.10.2005 r.

Ferie zimowe 2006 r.

Nasze osiągnięcia 04/05 r.

Rajd 09.10.2006 r.

Ferie zimowe 2007 r.

Koszykówka, siatkówka 06/07 r.

Biegi przełajowe 02.03.07 r.

Siatkówka 2007 r. ciąg dalszy...

 

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

 

Temat lekcji: Kształtowanie wytrzymałości i zwinności z wykorzystaniem przyborów i przyrządów     

 

Klasa: III A

Ilość ćwiczących: 20

Nie ćwiczących:               

Miejsce: hol lub korytarz szkolny, schody.

Przybory: 20 skakanek, 2 ławeczki, szarfy.

Prowadzący: Hołosyniuk Wojciech

 

W trakcie zajęć uczeń powinien zrealizować następujące cele lekcji:

W zakresie umiejętności doskonalić:

Ø      wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

W zakresie sprawności motorycznej kształtować:

Ø      wytrzymałość,

Ø      koordynację ruchową.

Ø      zwinność, zręczność.

W zakresie wiadomości:

Ø      poznać nowe zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

W zakresie wychowania:

Ø      wyrabiać zdyscyplinowanie podczas zajęć,

Ø      współdziałać w zespole,

Ø      wdrażać do współzawodnictwa.

Metody realizacji zadań ruchowych:

Ø      naśladowcza-ścisła,

Ø      zadaniowa-ścisła

Ø      problemowa,

Ø      zabawowa-klasyczna.

Przekazywania wiedzy:

Ø      pokaz,

Ø      objaśnienie.

Wychowawcze:

Ø      nagradzanie wychowawcze,

Ø      wyrażanie aprobaty i dezaprobaty,

Ø      wysuwanie sugestii.

 

Tok lekcyjny – rodzaje zadań. Nazwa i opis zadania (ćwiczenia).

  Dozowanie                 ( czas).

Wskazówki organizacyjno – metodyczne.

Część wstępna

Fragment organizacyjno-porządkowy
Zabawa ożywiającaĆwiczenia z elementami biegu

Część główna


Ćwiczenia użytkowo-sportowe
 


Ćwiczenia z ławeczkami
 

Ćwiczenia z wykorzystaniem przyboru (skakanki powiązane w linę)


 


Część Końcowa

Zabawa uspokajając

 

 

 

 

 

 

 


Zakończenie zajęć
 

 

 

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji.
„Berek ze skakanką” – zadaniem wybranych berków jest złapanie w jak najkrótszym czasie określonej liczby uciekających osób. Każdy dotknięty przez berka dołącza do jego grupy i chwytając za skakankę łapie następnych. Wygrywa ten berek, który w najkrótszym czasie dołączy do swojej skakanki określoną liczbę uciekających uczniów.

* Bieg dookoła korytarza,
* bieg krokiem skrzyżnym,
* bieg tyłem,
* bieg dookoła korytarza, na jeden sygnał gwizdkiem obrót wokół własnej osi o 3600, na dwa gwizdki przysiad.
 


* Wejście po schodach z pokonaniem trzech stopni jednocześnie, zejście w pozycji wyprostowanej ze zwróceniem uwagi na poprawne utrzymanie sylwetki.

* Asekurując się prawą ręką przy poręczy wskakiwanie na prawej nodze na poszczególne stopnie do wysokości następnego piętra, zejście jak w poprzednim ćwiczeniu, następne wejście na lewej nodze.

* Uczniowie podzieleni na dwie grupy i ustawieni na linii startu. Na sygnał nauczyciela dobiegają do ławeczek, przeciągają się na nich i wracają biegiem na koniec własnego rzędu. Wygrywa rząd, który pierwszy wykona ćwiczenie.


* Ustawienie uczniów j. w.
Skoki zawrotne przez ławeczkę z nogami podkurczonymi.


* Grupy pięcioosobowe uczniów podchodzą do ławeczek, chwytają je rękami, na sygnał nauczyciela podnoszą ławeczkę nad głowę, na drugi sygnał opuszczają ją na drugą stronę.

* P. w. – ustawienie w kole, RR opuszczone, „lina trzymana sztywno na wysokości kolan przez co drugie dziecko, pozostali uczniowie wykonują przeskok przez linę do środka koła i na zewnątrz.

* P. w. stojąc. Dzieci trzymają linę w rękach zaplątują i odplątują „wielki węzeł”.

* P. w. Co druga osoba wykonuje klęk podparty twarzą do środka koła, pozostali przeskakują w rozkroku nad nią górą.
 


„Murarz i cegły”
Na środku holu wyznaczamy korytarz szerokości około 2 m. W którym porusza się wyznaczony uczeń „murarz”. Pozostali uczniowie stoją po jednej stronie Sali, a na sygnał przebiegają na drugą stronę. Zadaniem „murarza” jest schwytanie ćwiczących w obrębie korytarza. Schwytane dziecko staje się „cegłą” tworzącą „mur” ustawiając się w ustalonych pozycjach z prawidłową korektą postawy.

Uporządkowanie korytarza, zebranie pomocy, sprawdzenie po zajęciach. Omówienie krótko roli zabaw w kształtowaniu poprawnej postawy ciała. Wyznaczenie zadania domowego; przygotowanie kilkunastu ćwiczeń rozciągających do wykorzystania w części wstępnej. Pożegnanie i przejście do szatni. Zabiegi higieniczne.

 

3 min.

5 min.3 x
3 x
3 x
3 x
 

2 x
2 x

5 min.

 

 

 

 

2 x

 

 

 

10 x


 

 

5 min.


 

5 min.


 

 

3 min. 


4 min.

 

 

 

Ustawienie w dwuszeregu.

Prowadzący zajęcia wybiera dwóch berków, oznacza ich szarfami, rozdaje wszystkim uczniom skakanki, objaśnia przebieg zabawy.

 

 

 

Zwrócenie uwagi na poprawność wykonywanych ćwiczeń. 


 

Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów oraz prawidłowość wykonywania ćwiczenia.

Podział uczniów na dwa rzędy, nauczyciel objaśnia wykonywanie ćwiczenia.
Ustawienie w dwóch rzędach.


Podział na grupy pięcioosobowe.
Ćwiczenia wykonują dwie grupy, po wykonaniu zamiana.
Nauczyciel objaśnia przebieg ćwiczenia, kontroluje jego wykonywanie.
 

 

 

 

 

 

 


Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie odkładają linę.
Objaśnienie ćwiczenia przez nauczyciela.


Zwrócenie uwagi na właściwe wykonanie zadania.
Objaśnienie zabawy przez nauczyciela.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

  1. Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E.: Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportow-rekreacyjnych, WSiP, Warszawa 1999, s. 29
  2. Poznecka W.: Zastosowanie liny na lekcjach wf prowadzonych w trudnych warunkach (w:) Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1993, nr 2
  3. Sulisz S.: Z archiwum „WFiZ, (w:) Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1993, nr 5, s. 125
  4. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola J.: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole, ISBN 1994, s. 135